Základní údaje o společnosti

Společnost REGIO UB, s.r.o. byla založena zápisem do obchodního rejstříku dne 29.12.1997. Jediným společníkem je město Uherský Brod. Společnost REGIO UB, s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 29327.

Hlavním předmětem podnikání společnosti je výroba a rozvod tepelné energie a výroba elektřiny. Na tyto činnosti má společnost vydána od Energetického regulačního úřadu rozhodnutí o udělení licence č. 310101325 (výroba tepelné energie), č. 320101326 (rozvod tepelné energie) a č. 110101327 (výroba elektřiny).

Další činností společnosti je komplexní správa a údržba nemovitostí, kterou společnost zajišťuje na základě uzavřených smluv pro město Uherský Brod, společenství vlastníků jednotek, bytová družstva a další vlastníky nemovitostí.

Poslední aktuality

regio logo

 

 MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ – OMEZENÍ ÚŘEDNÍCH HODIN

 

V souvislosti se zaváděním bezpečnostních opatření státu k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 a z důvodu snižování rizika šíření nákazy

bude s účinností od 16.03.2020 až do odvolání OMEZEN PROVOZ společnosti REGIO UB, s.r.o.

 

Pro vyřizování neodkladných záležitostí bude otevřeno

POUZE V PONDĚLÍ OD 08:00 do 11:00 HODIN
A VE STŘEDU OD 13:00 DO 16:00 HODIN.

 

Přístup do sídla společnosti bude umožněn VÝHRADNĚ NA ZÁKLADĚ PŘEDCHOZÍHO TELEFONICKÉHO NEBO E-MAILOVÉHO OBJEDNÁNÍ ke konkrétnímu zaměstnanci.

Kontakty na jednotlivé zaměstnance jsou k dispozici na webových stránkách společnosti www.regioub.cz

Objednávání využívejte jen k vyřízení neodkladných záležitostí.

 

 

Děkujeme za pochopení.

Ing. Antonín Mikulec

jednatel