Základní údaje o společnosti

Společnost REGIO UB, s.r.o. byla založena zápisem do obchodního rejstříku dne 29.12.1997. Jediným společníkem je město Uherský Brod. Společnost REGIO UB, s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 29327.

Hlavním předmětem podnikání společnosti je výroba a rozvod tepelné energie a výroba elektřiny. Na tyto činnosti má společnost vydána od Energetického regulačního úřadu rozhodnutí o udělení licence č. 310101325 (výroba tepelné energie), č. 320101326 (rozvod tepelné energie) a č. 110101327 (výroba elektřiny).

Další činností společnosti je komplexní správa a údržba nemovitostí, kterou společnost zajišťuje na základě uzavřených smluv pro město Uherský Brod, společenství vlastníků jednotek, bytová družstva a další vlastníky nemovitostí.

Poslední aktuality

regio logo

 

 MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ – OMEZENÍ ÚŘEDNÍCH HODIN

 

V návaznosti na vyhlášení nouzového stavu z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (SARS-CoV-2) na území České republiky a z důvodu minimalizace rizika šíření nákazy

 

budou s účinností od 26.10.2020 až do odvolání OMEZENY ÚŘEDNÍ  HODINY společnosti REGIO UB, s.r.o. následovně:

 

PONDĚLÍ, STŘEDA -  08:00-11:00, 14:00-16:00

 

V uvedenou dobu bude umožněn přístup všem i bez předchozího objednání při dodržení platných hygienických předpisů (rouška, dezinfekce, dostatečné rozestupy).

 

Přístup do sídla společnosti mimo úřední dny bude umožněn výhradně na základě předchozího telefonického nebo e-mailového objednání ke konkrétnímu zaměstnanci.

Kontakty na jednotlivé zaměstnance jsou k dispozici na webových stránkách společnosti www.regioub.cz

Objednávání využívejte jen k vyřízení neodkladných záležitostí.

Žádáme Vás, abyste v maximální možné míře využívali elektronického nebo telefonního kontaktu se zaměstnanci.

 

Děkujeme za pochopení.



Ing. Antonín Mikulec

jednatel