V Brodském zpravodaji č. 6/2018 byl uveřejněn článek o vývoji ceny tepla za poslední roky, jehož plné znění přinášíme v příloze.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Brodsky zpravodaj.pdf)Brodský zpravodaj

Vážení odběratelé tepelné energie,

v příloze Vám předkládáme ceník tepelné energie pro rok 2018 a podmínky uplatnění jednotlivých cen.

 

V porovnání s rokem 2017 dochází k výraznému snížení jednotkové ceny tepelné energie (o cca 14%)!

 

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Ceník 2018.pdf)Ceník 2018.pdf

Společnost REGIO UB, s.r.o. vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace „Připojení soustavy CZT kotelny K4, Za Humny 1831, Uherský Brod k soustavě CZT kotelny K2, Rychtalíkova 1820, Uherský Brod“.

Úplné znění výzvy je uvedeno v příloze této zprávy.

V Brodském zpravodaji č. 4/2017 byl uveřejněn článek o vývoji ceny tepla za poslední roky, jehož plné znění přinášíme v příloze.

Vážení odběratelé tepelné energie,

v příloze Vám předkládáme ceník tepelné energie pro rok 2017 a podmínky uplatnění jednotlivých cen.

 

V porovnání s rokem 2016 dochází ke snížení jednotkové ceny tepelné energie o cca 5 Kč/GJ.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Ceník 2017.pdf)Ceník 2017.pdf

regio logo

 

 MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ – OMEZENÍ ÚŘEDNÍCH HODIN

 

V návaznosti na vyhlášení nouzového stavu z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (SARS-CoV-2) na území České republiky a z důvodu minimalizace rizika šíření nákazy

 

budou s účinností od 26.10.2020 až do odvolání OMEZENY ÚŘEDNÍ  HODINY společnosti REGIO UB, s.r.o. následovně:

 

PONDĚLÍ, STŘEDA -  08:00-11:00, 14:00-16:00

 

V uvedenou dobu bude umožněn přístup všem i bez předchozího objednání při dodržení platných hygienických předpisů (rouška, dezinfekce, dostatečné rozestupy).

 

Přístup do sídla společnosti mimo úřední dny bude umožněn výhradně na základě předchozího telefonického nebo e-mailového objednání ke konkrétnímu zaměstnanci.

Kontakty na jednotlivé zaměstnance jsou k dispozici na webových stránkách společnosti www.regioub.cz

Objednávání využívejte jen k vyřízení neodkladných záležitostí.

Žádáme Vás, abyste v maximální možné míře využívali elektronického nebo telefonního kontaktu se zaměstnanci.

 

Děkujeme za pochopení.Ing. Antonín Mikulec

jednatel