Společnost REGIO UB, s.r.o. vyhlašuje výběrové řízení na realizaci stavebních prací a dodávek "Připojení soustavy CZT kotelny K4, Za Humny 1831, Uherský Brod k soustavě CZT kotelny K2, Rychtalíkova 1820, Uherský Brod".

Úplné znění výzvy je uvedeno v příloze této zprávy.

V Brodském zpravodaji č. 6/2018 byl uveřejněn článek o vývoji ceny tepla za poslední roky, jehož plné znění přinášíme v příloze.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Brodsky zpravodaj.pdf)Brodský zpravodaj

Vážení odběratelé tepelné energie,

v příloze Vám předkládáme ceník tepelné energie pro rok 2018 a podmínky uplatnění jednotlivých cen.

 

V porovnání s rokem 2017 dochází k výraznému snížení jednotkové ceny tepelné energie (o cca 14%)!

 

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Ceník 2018.pdf)Ceník 2018.pdf

Společnost REGIO UB, s.r.o. vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace „Připojení soustavy CZT kotelny K4, Za Humny 1831, Uherský Brod k soustavě CZT kotelny K2, Rychtalíkova 1820, Uherský Brod“.

Úplné znění výzvy je uvedeno v příloze této zprávy.

V Brodském zpravodaji č. 4/2017 byl uveřejněn článek o vývoji ceny tepla za poslední roky, jehož plné znění přinášíme v příloze.