Upozorňujeme všechny vlastníky bytových jednotek v domech č.p. 2171 - 2173 na dočasné přerušení dodávky teplé užitkové vody (TUV) dne 2.10.2018. Více informací naleznete v přiloženém letáku.

Omlouváme se za toto nutné omezení v dodávce TUV a děkujeme Vám za pochopení.

Upozorňujeme všechny vlastníky bytových jednotek v domech č.p. 1827 - 1830 na dočasné přerušení dodávky teplé užitkové vody (TUV) dne 19.9.2018. Více informací naleznete v přiloženém letáku.

Omlouváme se za toto nutné omezení v dodávce TUV a děkujeme Vám za pochopení.

Upozorňujeme všechny majitele garáží sousedících s kotelnou K4, Za Humny 1831, Uherský Brod na dočasné omezení vjezdu vozidel do těchto garáží. Více informací naleznete v přiloženém letáku.

Omlouváme se za toto omezení a děkujeme Vám za pochopení.

Vážení odběratelé tepelné energie,

společnost REGIO UB, s.r.o. bude v měsících srpen - září 2018 provádět výměnu tepelných rozvodů v lokalitě Za Humny. Účelem této investice je výrazné snížení ztrát tepla v rozvodech, které jsou více než 30 let staré a vykazují značnou poruchovost.

Všem odběratelům tepla se omlouváme za případná omezení při provádění zemních prací a děkujeme za pochopení nezbytnosti této výměny.

Další informace nejdete v přiloženém letáku.

 

Společnost REGIO UB, s.r.o. vyhlašuje výběrové řízení na realizaci stavebních prací a dodávek "Připojení soustavy CZT kotelny K4, Za Humny 1831, Uherský Brod k soustavě CZT kotelny K2, Rychtalíkova 1820, Uherský Brod".

Úplné znění výzvy je uvedeno v příloze této zprávy.

regio logo

 

 MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ – OMEZENÍ ÚŘEDNÍCH HODIN

 

V návaznosti na vyhlášení nouzového stavu z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (SARS-CoV-2) na území České republiky a z důvodu minimalizace rizika šíření nákazy

 

budou s účinností od 26.10.2020 až do odvolání OMEZENY ÚŘEDNÍ  HODINY společnosti REGIO UB, s.r.o. následovně:

 

PONDĚLÍ, STŘEDA -  08:00-11:00, 14:00-16:00

 

V uvedenou dobu bude umožněn přístup všem i bez předchozího objednání při dodržení platných hygienických předpisů (rouška, dezinfekce, dostatečné rozestupy).

 

Přístup do sídla společnosti mimo úřední dny bude umožněn výhradně na základě předchozího telefonického nebo e-mailového objednání ke konkrétnímu zaměstnanci.

Kontakty na jednotlivé zaměstnance jsou k dispozici na webových stránkách společnosti www.regioub.cz

Objednávání využívejte jen k vyřízení neodkladných záležitostí.

Žádáme Vás, abyste v maximální možné míře využívali elektronického nebo telefonního kontaktu se zaměstnanci.

 

Děkujeme za pochopení.Ing. Antonín Mikulec

jednatel