Společnost REGIO UB, s.r.o. byla založena zápisem do obchodního rejstříku dne 29.12.1997. Jediným společníkem je město Uherský Brod. Společnost REGIO UB, s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 29327.

 

Hlavním předmětem podnikání společnosti je výroba a rozvod tepelné energie a výroba elektřiny. Na tyto činnosti má společnost vydána od Energetického regulačního úřadu rozhodnutí o udělení licence č. 310101325 (výroba tepelné energie), č. 320101326 (rozvod tepelné energie) a č. 110101327 (výroba elektřiny).

 

Další činností společnosti je komplexní správa a údržba nemovitostí, kterou společnost zajišťuje na základě uzavřených smluv pro město Uherský Brod, společenství vlastníků jednotek, bytová družstva a další vlastníky nemovitostí.