Společnost REGIO UB, s.r.o. již od začátku své činnosti v roce 1998 zajišťuje komplexní správu bytového i nebytového fondu v Uherském Brodě. Tuto činnost vykonává jak pro město Uherský Brod, tak i pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek, a to na základě uzavřených smluv.

 

V současné době společnost zajišťuje správu více než 1300 bytů a 100 nebytových prostor, z nichž cca 75% je v osobním, případně družstevním vlastnictví.

 

Správa nemovitostí obnáší širokou škálu činností, které jsou specifikovány ve smlouvě. Jedná se např. o aktuální evidenci osob, předpis a evidenci plateb,kontrola a sledování jejich úhrad včetně vymáhání nedoplatků, a to i právní cestou, roční vyúčtování služeb, kompletní vedení podvojného účetnictví, zajišťování služeb, zejménadodávek pitné vody, tepla a teplé užitkové vody, elektřiny, plynu, či příjmu televizního signálu, dále zajišťování zákonných revizí, prohlídek a kontrol, zajišťování údržby a oprav, včetně havarijních, apod.

 

 

 

regio logo

 

 MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ – OMEZENÍ ÚŘEDNÍCH HODIN

 

V návaznosti na vyhlášení nouzového stavu z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (SARS-CoV-2) na území České republiky a z důvodu minimalizace rizika šíření nákazy

 

budou s účinností od 26.10.2020 až do odvolání OMEZENY ÚŘEDNÍ  HODINY společnosti REGIO UB, s.r.o. následovně:

 

PONDĚLÍ, STŘEDA -  08:00-11:00, 14:00-16:00

 

V uvedenou dobu bude umožněn přístup všem i bez předchozího objednání při dodržení platných hygienických předpisů (rouška, dezinfekce, dostatečné rozestupy).

 

Přístup do sídla společnosti mimo úřední dny bude umožněn výhradně na základě předchozího telefonického nebo e-mailového objednání ke konkrétnímu zaměstnanci.

Kontakty na jednotlivé zaměstnance jsou k dispozici na webových stránkách společnosti www.regioub.cz

Objednávání využívejte jen k vyřízení neodkladných záležitostí.

Žádáme Vás, abyste v maximální možné míře využívali elektronického nebo telefonního kontaktu se zaměstnanci.

 

Děkujeme za pochopení.Ing. Antonín Mikulec

jednatel