Vzhledem k narůstajícím aktivitám některých obchodních zástupců snažících se přesvědčit obyvatele bytových domů k odpojení od soustavy centrálního zásobování teplem (dále jen SCZT) a vybudování vlastní kotelny, rozhodla se společnost REGIO UB, s.r.o. upozornit na některá úskalí takovýchto nabídek.

Nejvýznamnějším argumentem uvedených dealerů je mimořádně výhodná kalkulace ceny tepla nově zřízené domovní kotelny. U těchto kalkulací je nezbytné vždy zkontrolovat, zda předkládaná kalkulace obsahuje všechny náklady spojené s provozem kotelny. Často se stává, že výpočet je proveden pouze z nákladů na palivo a ostatní náklady jsou opomíjeny, nebo se předpokládá, že budou zahrnuty do jiné položky (např. investice na výstavbu kotelny z fondu oprav, elektrická energie potřebná na provoz kotelny zahrnutá do spotřeby elektrické energie ze společných prostor apod.).

        

S přicházejícím zimním obdobím a klesající venkovní teplotou přirozeně klesá intenzita i frekvence větrání vnitřních prostorů. Uživatelé bytů, ve snaze ušetřit náklady za topení, stále méně větrají. Dříve toto chování uživatelů bytů tolik nevadilo, neboť okna nebyla dostatečně těsná a tímto umožňovala vytvořenou vlhkost a vydýchaný vzduch z bytu odvětrat.

Výměnou starých oken za nová dochází častěji k problémům s vysokou vlhkostí vzduchu v bytě. Důvodem je větší těsnost nově vyráběných oken, která na jedné straně zamezuje úniku tepla, ale na druhé straně zabraňují tomu, aby se vlhký vydýchaný vzduch z bytu dostával ven a byl nahrazen čerstvým venkovním vzduchem. To má za následek vlhnutí zdí, které mnohdy vede až ke vzniku plísní na stěnách.