S přicházejícím zimním obdobím a klesající venkovní teplotou přirozeně klesá intenzita i frekvence větrání vnitřních prostorů. Uživatelé bytů, ve snaze ušetřit náklady za topení, stále méně větrají. Dříve toto chování uživatelů bytů tolik nevadilo, neboť okna nebyla dostatečně těsná a tímto umožňovala vytvořenou vlhkost a vydýchaný vzduch z bytu odvětrat.

Výměnou starých oken za nová dochází častěji k problémům s vysokou vlhkostí vzduchu v bytě. Důvodem je větší těsnost nově vyráběných oken, která na jedné straně zamezuje úniku tepla, ale na druhé straně zabraňují tomu, aby se vlhký vydýchaný vzduch z bytu dostával ven a byl nahrazen čerstvým venkovním vzduchem. To má za následek vlhnutí zdí, které mnohdy vede až ke vzniku plísní na stěnách.

Kde se vlhkost v bytě bere?

Člověk může při pobytu v místnosti a běžných činnostech vyloučit do vzduchu až 75 ml vody za hodinu. Jen po dobu spánku se tak jedná o množství okolo 0,5 litru vody na osobu. Dalšími zdrojem vlhkosti v bytech jsou pokojové rostliny, akvária a páry vznikající běžnou činností v domácnosti, tedy vařením, sprchováním, praním, sušením nebo žehlením prádla.

Vzniku vlhkosti v bytech zcela zabránit nelze. Relativní vlhkost vzduchu v obytné místnosti by měla být 40 - 50 %.  Příliš vysoká vlhkost (nad 60 %) je hlavní příčinou kondenzace vodních par a vzniku plísní! Snížení vlhkosti nejsnáze docílíme správným větráním. Čím rychlejší je výměna vzduchu v místnosti, tím rychlejší je odvod vlhkosti. Mikroventilace ani okno otevřené „na ventilačku“ nejsou vhodným způsobem pro výměnu vzduchu v zimním období. Nejrychlejší výměnu vzduchu docílíme plným otevřením všech oken po dobu 4 - 6 minut, což je dostatečný čas k výměně vzduchu bez výrazného ochlazení stěn. Po dobu větrání je vhodné snížit na termoregulačních hlavicích stupeň topení.

V zimním období by se mělo takto větrat minimálně dvakrát, vždy ráno a v průběhu dne i vícekrát dle potřeby. Správné větrání navíc paradoxně snižuje náklady na vytápění! Ten, kdo v zimě málo větrá, potřebuje více topit. Vlhký vzduch se ohřívá hůře, než suchý. Je prokázáno, že pravidelné větrání snižuje náklady na vytápění.

 

Doporučení na závěr:

  • při vaření používejte odsávač par (digestoř) a poklice na hrnce
  • v koupelně používejte ventilaci případně intenzivně větrejte
  • nesušte prádlo v bytě, ale v domovní sušárně (pokud to není možné, v místnosti intenzivně větrejte)
  • v místnostech, kde je větší množství pokojových rostlin a akvária, více větrejte

regio logo

 

 MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ – OMEZENÍ ÚŘEDNÍCH HODIN

 

V návaznosti na vyhlášení nouzového stavu z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (SARS-CoV-2) na území České republiky a z důvodu minimalizace rizika šíření nákazy

 

budou s účinností od 26.10.2020 až do odvolání OMEZENY ÚŘEDNÍ  HODINY společnosti REGIO UB, s.r.o. následovně:

 

PONDĚLÍ, STŘEDA -  08:00-11:00, 14:00-16:00

 

V uvedenou dobu bude umožněn přístup všem i bez předchozího objednání při dodržení platných hygienických předpisů (rouška, dezinfekce, dostatečné rozestupy).

 

Přístup do sídla společnosti mimo úřední dny bude umožněn výhradně na základě předchozího telefonického nebo e-mailového objednání ke konkrétnímu zaměstnanci.

Kontakty na jednotlivé zaměstnance jsou k dispozici na webových stránkách společnosti www.regioub.cz

Objednávání využívejte jen k vyřízení neodkladných záležitostí.

Žádáme Vás, abyste v maximální možné míře využívali elektronického nebo telefonního kontaktu se zaměstnanci.

 

Děkujeme za pochopení.Ing. Antonín Mikulec

jednatel