Společnost REGIO UB, s.r.o. již od začátku své činnosti v roce 1998 zajišťuje komplexní správu bytového i nebytového fondu v Uherském Brodě. Tuto činnost vykonává jak pro město Uherský Brod, tak i pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek, a to na základě uzavřených smluv.

 

V současné době společnost zajišťuje správu více než 1300 bytů a 100 nebytových prostor, z nichž cca 75% je v osobním, případně družstevním vlastnictví.

 

Správa nemovitostí obnáší širokou škálu činností, které jsou specifikovány ve smlouvě. Jedná se např. o aktuální evidenci osob, předpis a evidenci plateb,kontrola a sledování jejich úhrad včetně vymáhání nedoplatků, a to i právní cestou, roční vyúčtování služeb, kompletní vedení podvojného účetnictví, zajišťování služeb, zejménadodávek pitné vody, tepla a teplé užitkové vody, elektřiny, plynu, či příjmu televizního signálu, dále zajišťování zákonných revizí, prohlídek a kontrol, zajišťování údržby a oprav, včetně havarijních, apod.