Společnost REGIO UB, s.r.o.provozuje tepelné hospodářství města Uherský Brod. Tuto činnost vykonává na základě udělených licencí na výrobu a rozvod tepelné energie a výrobu elektřiny, koncese a živnostenského oprávnění.

 

Společnost provozuje celkem 8 blokových a 1 domovní kotelnu. Tepelnou energie dodává více než 30 zákazníkům do téměř 90 objektů, kterými jsou jak bytové domy, tak objekty terciální sféry (např. nemocnice, škola, mateřské školy, penzion, dům s pečovatelskou službou, kino, obchody apod.).

 

Společnost dále vyrábí elektřinu prostřednictvím 6 kogeneračních jednotek (kombinovaná výroba elektřiny a tepla) o celkovém elektrickém výkonu 992 kW. Veškerou elektřinu prodává do distribuční sítě společnosti E.ON Distribuce, a.s. Tržby za tuto elektřinu spolu se státním příspěvkem formou zeleného bonusu pomáhají snižovat cenu tepelné energie pro odběratele.

 

Společnost neustále modernizuje zařízení na výrobu a rozvod tepelné energie. Největší investiční akcí posledních let byla rekonstrukce soustav kotelen K2 a K3 na přelomu let 2011 a 2012, při které byli připojeni 3 noví velcí odběratelé (nemocnice, základní škola a dům s pečovatelskou službou).

 

V rámci rekonstrukce kotelen vždy dochází k instalaci moderních kondenzačních plynových kotlů, čímž se zvyšuje účinnost výroby tepelné energie. Rekonstrukcí rozvodů tepla technologií předizolovaného potrubí společnost výrazně snižuje ztráty při dodávkách tepelné energie odběratelům.