Společnost REGIO UB, s.r.o.provozuje tepelné hospodářství města Uherský Brod. Tuto činnost vykonává na základě udělených licencí na výrobu a rozvod tepelné energie a výrobu elektřiny, koncese a živnostenského oprávnění.

 

Společnost provozuje celkem 8 blokových a 1 domovní kotelnu. Tepelnou energie dodává více než 30 zákazníkům do téměř 90 objektů, kterými jsou jak bytové domy, tak objekty terciální sféry (např. nemocnice, škola, mateřské školy, penzion, dům s pečovatelskou službou, kino, obchody apod.).

 

Společnost dále vyrábí elektřinu prostřednictvím 6 kogeneračních jednotek (kombinovaná výroba elektřiny a tepla) o celkovém elektrickém výkonu 992 kW. Veškerou elektřinu prodává do distribuční sítě společnosti E.ON Distribuce, a.s. Tržby za tuto elektřinu spolu se státním příspěvkem formou zeleného bonusu pomáhají snižovat cenu tepelné energie pro odběratele.

 

Společnost neustále modernizuje zařízení na výrobu a rozvod tepelné energie. Největší investiční akcí posledních let byla rekonstrukce soustav kotelen K2 a K3 na přelomu let 2011 a 2012, při které byli připojeni 3 noví velcí odběratelé (nemocnice, základní škola a dům s pečovatelskou službou).

 

V rámci rekonstrukce kotelen vždy dochází k instalaci moderních kondenzačních plynových kotlů, čímž se zvyšuje účinnost výroby tepelné energie. Rekonstrukcí rozvodů tepla technologií předizolovaného potrubí společnost výrazně snižuje ztráty při dodávkách tepelné energie odběratelům.

regio logo

 

 MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ – OMEZENÍ ÚŘEDNÍCH HODIN

 

V návaznosti na vyhlášení nouzového stavu z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (SARS-CoV-2) na území České republiky a z důvodu minimalizace rizika šíření nákazy

 

budou s účinností od 26.10.2020 až do odvolání OMEZENY ÚŘEDNÍ  HODINY společnosti REGIO UB, s.r.o. následovně:

 

PONDĚLÍ, STŘEDA -  08:00-11:00, 14:00-16:00

 

V uvedenou dobu bude umožněn přístup všem i bez předchozího objednání při dodržení platných hygienických předpisů (rouška, dezinfekce, dostatečné rozestupy).

 

Přístup do sídla společnosti mimo úřední dny bude umožněn výhradně na základě předchozího telefonického nebo e-mailového objednání ke konkrétnímu zaměstnanci.

Kontakty na jednotlivé zaměstnance jsou k dispozici na webových stránkách společnosti www.regioub.cz

Objednávání využívejte jen k vyřízení neodkladných záležitostí.

Žádáme Vás, abyste v maximální možné míře využívali elektronického nebo telefonního kontaktu se zaměstnanci.

 

Děkujeme za pochopení.Ing. Antonín Mikulec

jednatel