Společnost REGIO UB, s.r.o. upozorňuje na omezení úředních hodin, ke kterému přistoupila z důvodu snižování rizika rozšíření nemoci COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2.

Plný text mimořádného opatření uvádíme v příloze této zprávy.