V Brodském zpravodaji č. 4/2017 byl uveřejněn článek o vývoji ceny tepla za poslední roky, jehož plné znění přinášíme v příloze.