Společnost REGIO UB, s.r.o. vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace „Připojení soustavy CZT kotelny K4, Za Humny 1831, Uherský Brod k soustavě CZT kotelny K2, Rychtalíkova 1820, Uherský Brod“.

Úplné znění výzvy je uvedeno v příloze této zprávy.