Společnost REGIO UB, s.r.o. vyhlašuje výběrové řízení na realizaci stavebních prací a dodávek "Rekonstrukce rozvodů tepla z kotelny K7 a připojení nových BD na sídlišti Olšava".

Úplné znění výzvy je uvedeno v příloze této zprávy.