Vážení odběratelé tepelné energie,

nařízením vlády č. 299/2022 Sb. se ke dni 8.10.2022 ruší nařízení vlády č. 263/2022 Sb., o příspěvku na úhradu nákladů ze elektřinu, zemní plyn a teplo, který měl být uplatněn v roce 2023.

V souladu s tímto nařízením vlády č. 299/2022 Sb. přestává společnost REGIO UB, s.r.o. přijímat žádosti o zohlednění příspěvku na úhradu nákladů na teplo, které vycházely z § 20 nyní již zrušeného nařízení vlády č. 263/2022 Sb.